Rodokmeň obce Pitelová

Imrich Marko, rod. Mališ (67)

Narodenie
26. 10. 1768, Kľačany
Úmrtie
29. 11. 1835, Pitelová
Pohreb
01. 12. 1835

Manželstvá (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Helena Marková

Dátum sobáša: 24. 11. 1793

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 22

Mária Sklenková Marková, rod. Beňová

Dátum sobáša: 01. 05. 1808

Vek ženícha: 39

Vek nevesty: 32

Mária Marková, rod. Beličková

Dátum sobáša: 12. 07. 1830

Vek ženícha: 61

Vek nevesty: 36

Deti (11) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Marková (9 mes.)

Narodenie: 30. 12. 1794, Pitelová

Úmrtie: 24. 10. 1795, Pitelová

Helena Páchniková Beličková, rod. Marková (42)

Narodenie: 20. 12. 1796, Pitelová

Úmrtie: 22. 10. 1839, Pitelová

Ondrej Marko (2)

Narodenie: 27. 11. 1800, Pitelová

Úmrtie: 24. 12. 1802, Pitelová

Katarína Podhorová Malachová, rod. Marková (37)

Narodenie: 02. 05. 1809, Pitelová

Úmrtie: 23. 01. 1847, Pitelová (Tuberkulóza)

Ján Marko (3)

Narodenie: 07. 10. 1813, Pitelová

Úmrtie: 22. 09. 1817, Pitelová

Štefan Marko (45)

Narodenie: 1815, Pitelová

Úmrtie: 16. 02. 1860, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Michal Marko (16 dní)

Narodenie: 06. 08. 1816, Pitelová

Úmrtie: 22. 08. 1816, Pitelová

Anna Marková (1)

Narodenie: 06. 08. 1816, Pitelová

Úmrtie: 16. 04. 1818, Pitelová

Anna Marková (3)

Narodenie: 08. 03. 1819, Pitelová

Úmrtie: 30. 10. 1822, Pitelová

Mária Marková (4 mes.)

Narodenie: 17. 07. 1822, Pitelová

Úmrtie: 22. 11. 1822, Pitelová (Kiahne)

Ondrej Marko

Narodenie: 30. 03. 1832, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.