Rodokmeň obce Pitelová

Imrich Marko, rod. Mališ (67)

Narodenie
26. 10. 1768, Kľačany
Úmrtie
29. 11. 1835, Pitelová
Pohreb
01. 12. 1835

Manželstvá (3)

Helena Marková

Dátum sobáša: 24. 11. 1793

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 22

Mária Sklenková Marková, rod. Beňová

Dátum sobáša: 01. 05. 1808

Vek ženícha: 39

Vek nevesty: 32

Mária Marková, rod. Beličková

Dátum sobáša: 12. 07. 1830

Vek ženícha: 61

Vek nevesty: 36

Deti (11)

Anna Marková (9 mes.)

Narodenie: 30. 12. 1794, Pitelová

Úmrtie: 24. 10. 1795, Pitelová

Helena Páchniková Beličková, rod. Marková (42)

Narodenie: 20. 12. 1796, Pitelová

Úmrtie: 22. 10. 1839, Pitelová

Ondrej Marko (2)

Narodenie: 27. 11. 1800, Pitelová

Úmrtie: 24. 12. 1802, Pitelová

Katarína Podhorová Malachová, rod. Marková (37)

Narodenie: 02. 05. 1809, Pitelová

Úmrtie: 23. 01. 1847, Pitelová (Tuberkulóza)

Ján Marko (3)

Narodenie: 07. 10. 1813, Pitelová

Úmrtie: 22. 09. 1817, Pitelová

Štefan Marko (45)

Narodenie: 1815, Pitelová

Úmrtie: 16. 02. 1860, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Michal Marko (16 dní)

Narodenie: 06. 08. 1816, Pitelová

Úmrtie: 22. 08. 1816, Pitelová

Anna Marková (1)

Narodenie: 06. 08. 1816, Pitelová

Úmrtie: 16. 04. 1818, Pitelová

Anna Marková (3)

Narodenie: 08. 03. 1819, Pitelová

Úmrtie: 30. 10. 1822, Pitelová

Mária Marková (4 mes.)

Narodenie: 17. 07. 1822, Pitelová

Úmrtie: 22. 11. 1822, Pitelová (Kiahne)

Ondrej Marko

Narodenie: 30. 03. 1832, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.