Rodokmeň obce Pitelová

Mária Šimunová (46)

Narodenie
1782
Úmrtie
11. 04. 1828, Pitelová
Pohreb
13. 04. 1828

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Šimun alias Mališ

Dátum sobáša: 1802

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 20

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Šimun alias Mališ

Narodenie: 02. 11. 1803, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Šimunová alias Mališová (20)

Narodenie: 19. 08. 1809, Pitelová

Úmrtie: 18. 10. 1829, Pitelová

Ondrej Šimun alias Mališ

Narodenie: 23. 11. 1811, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Martin Šimun alias Mališ (23)

Narodenie: 13. 10. 1812, Pitelová

Úmrtie: 19. 06. 1836, Pitelová

Helena Šimunová alias Mališová

Narodenie: 02. 02. 1815, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Michal Šimun alias Mališ

Narodenie: 03. 09. 1817, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Mališová, rod. Šimunová alias Mališová (23)

Narodenie: 28. 06. 1820, Pitelová

Úmrtie: 29. 03. 1844, Pitelová (Horúčka)

Ján Šimun alias Mališ

Narodenie: 07. 01. 1823, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.