Rodokmeň obce Pitelová

Pavol Sklenka alias Šimko (33)

Narodenie
30. 06. 1881, Pitelová 60
Úmrtie
15. 12. 1914, Sułoszowa, Poľsko (Vo vojne)

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Sklenková, rod. Esterháziová

Dátum sobáša: 24. 04. 1910

Vek ženícha: 28

Vek nevesty: 24

Deti (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Sklenka alias Šimko (75)

Narodenie: 25. 02. 1906, Pitelová

Úmrtie: 04. 11. 1981

Gabriel Sklenka alias Šimko (78)

Narodenie: 09. 01. 1913, Pitelová

Úmrtie: 29. 03. 1991

Pavol Sklenka alias Šimko (52)

Narodenie: 03. 01. 1915, Pitelová

Úmrtie: 24. 08. 1967

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Sklenka (40)

Narodenie: 08. 10. 1840, Pitelová

Úmrtie: 10. 08. 1881, Pitelová 60 (Zápal pľúc a nádory)

Rozália Páchniková Sklenková Kubíková, rod. Marichelová

Narodenie: 07. 01. 1843, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Sklenka

Narodenie: 02. 06. 1807, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Sklenková Piatriková, rod. Kohútová (42)

Narodenie: 26. 12. 1808, Pitelová

Úmrtie: 20. 04. 1851, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.