Rodokmeň obce Pitelová

Martin Švec, rod. Macho (52)

Narodenie
24. 10. 1768, Stará Kremnička
Úmrtie
15. 01. 1821, Pitelová
Pohreb
18. 01. 1821
Zamestnanie
hrobár v Pitelovej

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Piatriková, rod. Švecová

Dátum sobáša: 14. 02. 1790

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 21

Mária Nemcová Švecová

Dátum sobáša: 13. 05. 1798

Vek ženícha: 29

Vek nevesty: 32

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Páchniková, rod. Švecová (28)

Narodenie: 01. 06. 1792, Pitelová

Úmrtie: 24. 12. 1820, Pitelová

Juraj Švec (11 mes.)

Narodenie: 02. 04. 1794, Pitelová

Úmrtie: 14. 03. 1795, Pitelová

Alžbeta Švecová (1)

Narodenie: 04. 05. 1796, Pitelová

Úmrtie: 05. 08. 1797, Pitelová

Martin Švec (1)

Narodenie: 31. 10. 1799, Pitelová

Úmrtie: 10. 03. 1801, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Macho

Úmrtie: zomrel

Dorota Machová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.