Rodokmeň obce Pitelová

Mária Nemcová, rod. Jankoje (38)

Narodenie
1745, Jalná
Úmrtie
28. 04. 1783, Pitelová
Pohreb
29. 04. 1783

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Nemec

Dátum sobáša: 21. 11. 1762

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 17

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Nemec (67)

Narodenie: 08. 11. 1763, Pitelová

Úmrtie: 07. 07. 1831, Pitelová

Ján Nemec

Narodenie: 19. 05. 1766, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Imrich Nemec (6 mes.)

Narodenie: 03. 10. 1768, Pitelová

Úmrtie: 19. 04. 1769, Pitelová

Katarína Žiaková, rod. Nemcová (34)

Narodenie: 10. 08. 1771, Pitelová

Úmrtie: 09. 03. 1806, Pitelová

Jozef Nemec (16)

Narodenie: 20. 01. 1774, Pitelová

Úmrtie: 27. 06. 1790, Pitelová

Mária Nemcová

Narodenie: 26. 03. 1776, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Nemcová (11)

Narodenie: 12. 03. 1779, Pitelová

Úmrtie: 16. 06. 1790, Pitelová

Anna Gašparíková Holštiaková Šimunová, rod. Nemcová (60)

Narodenie: 13. 12. 1781, Pitelová

Úmrtie: 07. 03. 1842, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.