Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Kollár alias Piatrik (72)

Narodenie
20. 08. 1787, Pitelová
Úmrtie
05. 04. 1860, Pitelová 13 (Vodnatieľka)
Pohreb
07. 04. 1860, Pitelová

Manželstvá (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Katarína Kollárová, rod. Švehlíková

Dátum sobáša: 25. 11. 1804

Vek ženícha: 17

Vek nevesty: 18

Alžbeta Straková Kollárová, rod. Trokšiarová

Dátum sobáša: 19. 10. 1828

Vek ženícha: 41

Vek nevesty: 41

Mária Kollárová, rod. Gajdošová

Dátum sobáša: 16. 06. 1839

Vek ženícha: 51

Vek nevesty: 44

Deti (11) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný (2 mes.)

Narodenie: 02. 02. 1807, Pitelová

Úmrtie: 17. 04. 1807, Pitelová

Juraj Kollár alias Piatrik/Páločný (14)

Narodenie: 06. 04. 1808, Pitelová

Úmrtie: 18. 09. 1822, Pitelová

Alžbeta Páločná, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (39)

Narodenie: 30. 10. 1810, Pitelová

Úmrtie: 15. 07. 1850, Pitelová (Vodnatieľka)

Ján Kollár alias Piatrik/Páločný (58)

Narodenie: 06. 05. 1813, Pitelová

Úmrtie: 30. 10. 1871, Pitelová 13 (Tuberkulóza)

Michal Kollár alias Piatrik/Páločný (49)

Narodenie: 08. 09. 1815, Pitelová

Úmrtie: 20. 05. 1865, Pitelová 29 (Tuberkulóza)

Mária Kollárová alias Piatriková/Páločná (6 mes.)

Narodenie: 27. 03. 1818, Pitelová

Úmrtie: 04. 10. 1818, Pitelová

Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný (70)

Narodenie: 06. 01. 1820, Pitelová

Úmrtie: 16. 10. 1890, Pitelová 13 (Starobné zoslabnutie)

Katarína Sklenková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (23)

Narodenie: 21. 04. 1822, Pitelová

Úmrtie: 09. 07. 1845, Pitelová (Tuberkulóza)

Mária Kollárová alias Piatriková/Páločná (5 mes.)

Narodenie: 15. 10. 1824, Pitelová

Úmrtie: 20. 03. 1825, Pitelová

Anna Šimunová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (25)

Narodenie: 09. 03. 1826, Pitelová

Úmrtie: 14. 01. 1852, Pitelová (Týfus)

Karolína Pastorková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (47)

Narodenie: 05. 12. 1829, Pitelová

Úmrtie: 25. 02. 1877, Kľačany 13 (Zápal pľúc)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Piatrik alias Kollár (50)

Narodenie: 21. 07. 1759, Pitelová

Úmrtie: 04. 08. 1809, Pitelová

Alžbeta Piatriková, rod. Ďurianová (52)

Narodenie: 18. 11. 1762, Jastrabá

Úmrtie: 02. 11. 1815, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Piatrik (68)

Narodenie: 1728

Úmrtie: 08. 12. 1796, Pitelová

Anna Piatriková (80)

Narodenie: 1725

Úmrtie: 15. 01. 1805, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.