Rodokmeň obce Pitelová

Tomáš Nemec

Narodenie
21. 12. 1744, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (2)

Alžbeta Nemcová, rod. Štefanková

Dátum sobáša: 18. 11. 1764

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 20

Mária Nemcová, rod. Paloje

Dátum sobáša: 23. 04. 1769

Vek ženícha: 24

Deti (4)

Helena Rozinajová, rod. Nemcová

Narodenie: 28. 03. 1770, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Štefan Nemec

Narodenie: 08. 08. 1772, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Pavol Nemec

Narodenie: 25. 01. 1774, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Tomáš Nemec

Narodenie: 15. 12. 1774, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Juraj Nemec (69)

Narodenie: 1713

Úmrtie: 25. 11. 1782, Pitelová

Mária Nemcová (56)

Narodenie: 1719

Úmrtie: 09. 12. 1775, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.