Rodokmeň obce Pitelová

Michal Páločný alias Žiak (50)

Narodenie
22. 08. 1802, Pitelová
Úmrtie
20. 09. 1852, Pitelová 29 (Vodnatieľka)
Pohreb
22. 09. 1852, Pitelová

Manželstvá (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Páločná, rod. Baranová

Dátum sobáša: 23. 11. 1818

Vek ženícha: 16

Vek nevesty: 17

Mária Páločná, rod. Podhorová

Dátum sobáša: 16. 02. 1824

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 22

Alžbeta Páločná, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná

Dátum sobáša: 23. 10. 1826

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 15

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Páločný alias Žiak (1)

Narodenie: 03. 10. 1822, Pitelová

Úmrtie: 26. 03. 1824, Pitelová

Mária Páločná alias Žiaková (1)

Narodenie: 12. 08. 1825, Pitelová

Úmrtie: 14. 01. 1827, Pitelová

Karolína Páločná alias Žiaková (4)

Narodenie: 18. 02. 1829, Pitelová

Úmrtie: 17. 02. 1834, Pitelová (Kiahne)

František Páločný alias Žiak (3)

Narodenie: 24. 05. 1831, Pitelová

Úmrtie: 21. 12. 1834, Pitelová

Katarína Niklová, rod. Páločná alias Žiaková (19)

Narodenie: 07. 09. 1835, Pitelová

Úmrtie: 02. 08. 1855, Pitelová 13 (Bolesti hlavy)

Terézia Pastorková, rod. Páločná alias Žiaková (36)

Narodenie: 26. 05. 1837, Pitelová

Úmrtie: 17. 03. 1874, Kľačany 12 (Dyzentéria, vodnatieľka)

Rozália Baranová Antošíková, rod. Páločná alias Žiaková

Narodenie: 09. 05. 1840, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Ivanová, rod. Páločná alias Žiaková (59)

Narodenie: 20. 04. 1843, Pitelová

Úmrtie: 18. 11. 1902, Ihráč (Zápal pľúc)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Páločný alias Žiak (50)

Narodenie: 19. 09. 1764, Pitelová

Úmrtie: 25. 10. 1814, Pitelová

Alžbeta Páločná, rod. Skrovná (56)

Narodenie: 30. 08. 1767, Pitelová

Úmrtie: 03. 10. 1823, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Páločný (53)

Narodenie: 1736, Pitelová

Úmrtie: 12. 04. 1789, Pitelová

Mária Páločná, rod. Žiaková (64)

Narodenie: 1743, Pitelová

Úmrtie: 11. 10. 1807, Pitelová

Jozef Skrovný (45)

Narodenie: 1732

Úmrtie: 09. 03. 1777, Pitelová

Mária Skrovná

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.