Rodokmeň obce Pitelová

Viktória Beňová, rod. Straková alias Páchniková (59)

Narodenie
27. 01. 1836, Kľačany
Úmrtie
02. 03. 1895, Kľačany 13 (Astma)
Pohreb
04. 03. 1895, Kľačany

Manželstvá (1)

Florián Beňo alias Baranko

Dátum sobáša: 04. 05. 1857

Vek ženícha: 27

Vek nevesty: 21

Rodičia

Matúš Straka/Kuric alias Páchnik (42)

Narodenie: 11. 09. 1804, Pitelová

Úmrtie: 11. 02. 1847, Kľačany (Zápal pľúc)

Alžbeta Páchniková, rod. Kinková

Narodenie: 28. 01. 1814, Ihráč

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Ondrej Straka/Kuric alias Páchnik (43)

Narodenie: 30. 11. 1779, Pitelová

Úmrtie: 26. 05. 1823, Pitelová

Anna Straková, rod. Majerová

Narodenie: 24. 02. 1783, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.