Rodokmeň obce Pitelová

Matej Páchnik alias Štefanka, rod. Páločný

Narodenie
17. 10. 1768, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alžbeta Páchniková alias Štefanková

Dátum sobáša: 24. 11. 1793

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 16

Deti (10) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Katarína Páchniková alias Štefanková (1)

Narodenie: 27. 10. 1794, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1796, Pitelová (Kiahne)

Mária Páchniková alias Štefanková

Narodenie: 09. 12. 1796, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Páchniková alias Štefanková (1)

Narodenie: 12. 05. 1799, Pitelová

Úmrtie: 25. 01. 1801, Pitelová

Anna Sklenková, rod. Páchniková alias Štefanková (59)

Narodenie: 11. 12. 1801, Pitelová

Úmrtie: 07. 12. 1861, Pitelová 6 (Náhle úmrtie)

Matej Páchnik alias Štefanka (59)

Narodenie: 05. 10. 1804, Pitelová

Úmrtie: 30. 11. 1863, Pitelová 42 (Starobné zoslabnutie)

Helena Páchniková alias Štefanková (5)

Narodenie: 01. 04. 1809, Pitelová

Úmrtie: 31. 03. 1815, Pitelová

Juraj Páchnik alias Štefanka

Narodenie: 18. 04. 1812

Úmrtie: zomrel

Jozef Páchnik alias Štefanka

Narodenie: 29. 12. 1814, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Štefan Páchnik alias Štefanka

Narodenie: 04. 12. 1816, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Michal Páchnik alias Štefanka (40)

Narodenie: 12. 09. 1820, Pitelová

Úmrtie: 04. 09. 1861, Svätý Kríž 25 (Týfus)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Páločný (50)

Narodenie: 1722, Pitelová

Úmrtie: 07. 10. 1772, Pitelová

Helena Páločná Kubíková, rod. Jakuboje (42)

Narodenie: 1739, Slaská

Úmrtie: 17. 01. 1781, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.