Rodokmeň obce Pitelová

Matej Páchnik alias Štefanka, rod. Páločný

Narodenie
17. 10. 1768, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1)

Alžbeta Páchniková alias Štefanková

Dátum sobáša: 24. 11. 1793

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 16

Deti (10)

Katarína Páchniková alias Štefanková (1)

Narodenie: 27. 10. 1794, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1796, Pitelová (Kiahne)

Mária Páchniková alias Štefanková

Narodenie: 09. 12. 1796, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Páchniková alias Štefanková (1)

Narodenie: 12. 05. 1799, Pitelová

Úmrtie: 25. 01. 1801, Pitelová

Anna Sklenková, rod. Páchniková alias Štefanková (59)

Narodenie: 11. 12. 1801, Pitelová

Úmrtie: 07. 12. 1861, Pitelová 6 (Náhle úmrtie)

Matej Páchnik alias Štefanka (59)

Narodenie: 05. 10. 1804, Pitelová

Úmrtie: 30. 11. 1863, Pitelová 42 (Starecká slabosť)

Helena Páchniková alias Štefanková (5)

Narodenie: 01. 04. 1809, Pitelová

Úmrtie: 31. 03. 1815, Pitelová

Juraj Páchnik alias Štefanka

Narodenie: 18. 04. 1812

Úmrtie: zomrel

Jozef Páchnik alias Štefanka

Narodenie: 29. 12. 1814, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Štefan Páchnik alias Štefanka

Narodenie: 04. 12. 1816, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Michal Páchnik alias Štefanka (40)

Narodenie: 12. 09. 1820, Pitelová

Úmrtie: 04. 09. 1861, Svätý Kríž 25 (Týfus)

Rodičia

Matej Páločný (50)

Narodenie: 1722, Pitelová

Úmrtie: 07. 10. 1772, Pitelová

Helena Páločná Kubíková, rod. Jakuboje (42)

Narodenie: 1739, Slaská

Úmrtie: 17. 01. 1781, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.