Rodokmeň obce Pitelová

Rozália Baranová Antošíková, rod. Páločná alias Žiaková

Narodenie
09. 05. 1840, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Baran alias Chovan

Dátum sobáša: 11. 11. 1861

Vek ženícha: 34

Vek nevesty: 21

Ján Antošík

Dátum sobáša: 08. 05. 1876

Vek ženícha: 42

Vek nevesty: 35

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Baran alias Chovan (2)

Narodenie: 04. 05. 1863, Pitelová 16

Úmrtie: 14. 11. 1865, Pitelová 16 (Angína)

František Baran alias Chovan (1 mes.)

Narodenie: 08. 10. 1867, Pitelová 16

Úmrtie: 28. 11. 1867, Pitelová 16 (Angína)

Ondrej Baran alias Chovan (20)

Narodenie: 22. 11. 1868, Pitelová 17

Úmrtie: 06. 11. 1889, Banská Belá (Pád zo stavby)

Mária Baranová alias Chovanová

Narodenie: 29. 08. 1871, Pitelová 16

Úmrtie: zomrela

Rozália Baranová alias Chovanová (2)

Narodenie: 17. 09. 1873, Pitelová 16

Úmrtie: 16. 02. 1876, Pitelová 16 (Zápal mozgu)

Barbora Antošíková (1)

Narodenie: 19. 08. 1879, Pitelová 16

Úmrtie: 10. 09. 1880, Pitelová 16 (Tuberkulóza)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Páločný alias Žiak (50)

Narodenie: 22. 08. 1802, Pitelová

Úmrtie: 20. 09. 1852, Pitelová 29 (Vodnatieľka)

Alžbeta Páločná, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (39)

Narodenie: 30. 10. 1810, Pitelová

Úmrtie: 15. 07. 1850, Pitelová (Vodnatieľka)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Páločný alias Žiak (50)

Narodenie: 19. 09. 1764, Pitelová

Úmrtie: 25. 10. 1814, Pitelová

Alžbeta Páločná, rod. Skrovná (56)

Narodenie: 30. 08. 1767, Pitelová

Úmrtie: 03. 10. 1823, Pitelová

Štefan Kollár alias Piatrik (72)

Narodenie: 20. 08. 1787, Pitelová

Úmrtie: 05. 04. 1860, Pitelová 13 (Vodnatieľka)

Katarína Kollárová, rod. Švehlíková (42)

Narodenie: 09. 03. 1786, Lovča

Úmrtie: 08. 05. 1828, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.