Rodokmeň obce Pitelová

Terézia Námešná, rod. Kozová

Narodenie
23. 09. 1860, Lovčica 49
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Martin Námešný

Dátum sobáša: 20. 11. 1882

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 22

Deti (5)

Ján Námešný (91)

Narodenie: 04. 07. 1884, Lovčica 9

Úmrtie: 13. 08. 1975

Margita Páločná, rod. Námešná (74)

Narodenie: 22. 06. 1888, Lovčica 9

Úmrtie: 1963

Karolína Albertová, rod. Námešná (76)

Narodenie: 22. 08. 1892, Lovčica 9

Úmrtie: 31. 05. 1969

Anna Námešná (1)

Narodenie: 08. 05. 1898, Pitelová

Úmrtie: 20. 01. 1900, Pitelová (Šarlach)

Mária Barátová, rod. Námešná (56)

Narodenie: 05. 01. 1900, Pitelová

Úmrtie: 1957

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.