Rodokmeň obce Pitelová

Matej Minka alias Kováč (57)

Narodenie
24. 02. 1806, Pitelová
Úmrtie
04. 09. 1863, Bartošova Lehôtka 11 (Nešťastný pád z kopy sena)
Pohreb
06. 09. 1863, Bartošova Lehôtka

Manželstvá (1)

Helena Minková, rod. Beličková

Dátum sobáša: 11. 01. 1830

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 18

Deti (4)

František Minka alias Kováč (38)

Narodenie: 18. 02. 1835, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 02. 09. 1873, Bartošova Lehôtka 10 (Cholera)

Anna Minková alias Kováčová

Narodenie: 10. 02. 1838, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: zomrela

Juraj Minka alias Kováč (30)

Narodenie: 22. 04. 1840, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 10. 02. 1871, Bartošova Lehôtka 10 (Týfus)

Mária Minková alias Kováčová (60)

Narodenie: 03. 07. 1846, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 20. 07. 1906

Rodičia

Tomáš Minka alias Kováč

Narodenie: 05. 12. 1753, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Minková, rod. Škriniarová

Narodenie: 11. 02. 1770, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Helena Minková, rod. Gajdošová (36)

Narodenie: 1732, Stará Kremnička

Úmrtie: 15. 03. 1768, Pitelová

Imrich Škriniar (63)

Narodenie: 1742, Pitelová

Úmrtie: 25. 04. 1805, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.