Rodokmeň obce Pitelová

Michal Malach, rod. Macho

Narodenie
02. 09. 1779, Stará Kremnička
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1)

Helena Malachová

Dátum sobáša: 25. 11. 1798

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 14

Deti (10)

Alžbeta Malachová (2 mes.)

Narodenie: 25. 10. 1800, Pitelová

Úmrtie: 26. 12. 1800, Pitelová

Tomáš Malach (1)

Narodenie: 19. 12. 1802, Pitelová

Úmrtie: 20. 09. 1804, Pitelová (Kiahne)

Juraj Malach (41)

Narodenie: 08. 04. 1805, Pitelová

Úmrtie: 07. 03. 1847, Pitelová

Mária Piatriková, rod. Malachová (34)

Narodenie: 02. 02. 1811, Pitelová

Úmrtie: 12. 03. 1845, Pitelová

Katarína Beňová, rod. Malachová (33)

Narodenie: 24. 06. 1813, Pitelová

Úmrtie: 19. 11. 1846, Kľačany

Ján Malach (29)

Narodenie: 1814, Pitelová

Úmrtie: 21. 12. 1843, Pitelová (Vodnateľnosť hrudníka)

Michal Malach

Narodenie: 03. 07. 1816, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Štefan Malach (14 dní)

Narodenie: 30. 09. 1818, Pitelová

Úmrtie: 14. 10. 1818, Pitelová

Jozef Malach

Narodenie: 11. 02. 1821, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Ondrej Malach (19)

Narodenie: 23. 11. 1824, Pitelová

Úmrtie: 20. 03. 1844, Pitelová (Tuberkulóza)

Rodičia

Martin Macho

Úmrtie: zomrel

Dorota Machová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.