Rodokmeň obce Pitelová

Mária Páchniková, rod. Hanzelová

Narodenie
26. 01. 1834, Stará Kremnička
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Jozef Matej Straka/Kuric alias Páchnik

Dátum sobáša: 29. 01. 1855

Vek ženícha: 47

Vek nevesty: 21

Deti (4)

Mária Páchniková (4)

Narodenie: 02. 02. 1857, Stará Kremnička 30

Úmrtie: 01. 11. 1861, Stará Kremnička 15 (Dyzentéria)

Ján Páchnik

Narodenie: 30. 06. 1859, Stará Kremnička 13

Úmrtie: zomrel

Anna Páchniková (1)

Narodenie: 09. 04. 1863, Stará Kremnička 12

Úmrtie: 14. 07. 1864, Stará Kremnička 28 (Osýpky)

Anna Páchniková (10 mes.)

Narodenie: 17. 09. 1867, Stará Kremnička 12

Úmrtie: 03. 08. 1868, Stará Kremnička 28 (Slabosť)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.