Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Kollárová, rod. Baranová alias Štefanková (49)

Narodenie
26. 03. 1821, Pitelová
Úmrtie
11. 08. 1870, Pitelová 13 (Tuberkulóza)
Pohreb
13. 08. 1870, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný

Dátum sobáša: 16. 06. 1839

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 18

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juliana Kollárová alias Piatriková/Páločná (2)

Narodenie: 04. 12. 1840, Pitelová

Úmrtie: 17. 11. 1843, Pitelová (Kašeľ)

Anna Sklenková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (49)

Narodenie: 20. 09. 1843, Pitelová

Úmrtie: 19. 02. 1893, Pitelová 10 (Zápal pľúc)

Ján Kollár alias Piatrik/Páločný (40)

Narodenie: 05. 05. 1846, Pitelová

Úmrtie: 26. 04. 1887, Pitelová 13 (Krvácanie do mozgu)

Antónia Kollárová alias Piatriková/Páločná (5 mes.)

Narodenie: 15. 10. 1851, Pitelová

Úmrtie: 05. 04. 1852, Pitelová 13 (Kašeľ)

Štefan Kollár alias Piatrik/Páločný (5 mes.)

Narodenie: 02. 05. 1854, Pitelová 13

Úmrtie: 16. 10. 1854, Pitelová 13 (Kiahne)

Michal Kollár alias Piatrik/Páločný

Narodenie: 24. 09. 1857, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný

Narodenie: 01. 06. 1862, Pitelová 13

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Baran alias Štefanka (55)

Narodenie: 16. 05. 1776, Pitelová

Úmrtie: 02. 05. 1832, Pitelová

Zuzana Baranová, rod. Mališová (39)

Narodenie: 23. 02. 1793, Pitelová

Úmrtie: 15. 04. 1832, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Baran (43)

Narodenie: 1737, Pitelová

Úmrtie: 24. 12. 1780, Pitelová

Katarína Baranová, rod. Širáňová (54)

Narodenie: 1730, Lovčica

Úmrtie: 14. 12. 1784, Pitelová

Matúš Mališ alias Kuric (50)

Narodenie: 30. 08. 1744, Pitelová

Úmrtie: 03. 02. 1795, Pitelová

Anna Mališová (63)

Narodenie: 1758

Úmrtie: 01. 12. 1821, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.