Rodokmeň obce Pitelová

Anna Prochotská (4)

Narodenie
02. 07. 1876, Kľačany 25
Úmrtie
19. 01. 1881, Kľačany 33 (Kiahne)
Pohreb
21. 01. 1881, Jastrabá

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

František Prochotský (55)

Narodenie: 15. 12. 1831, Kľačany

Úmrtie: 23. 03. 1887, Kľačany 33 (Vnútorné bolesti)

Anna Prochotská, rod. Beňová

Narodenie: 16. 02. 1842, Kremnica

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Prochotský (43)

Narodenie: 14. 05. 1791, Ladomer

Úmrtie: 06. 03. 1835, Kľačany

Anna Prochotská Dubovanová, rod. Gajdošová (76)

Narodenie: 26. 07. 1796, Kľačany

Úmrtie: 20. 12. 1872, Okolie Trnavej Hory (bydlisko: Kľačany 25) (Zomrela pritlačená vozom po jeho prevrátení vo vidieckej oblasti okolo Trnavej Hory.)

Ján Beňo

Narodenie: 08. 02. 1813, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Katarína Beňová, rod. Malachová (33)

Narodenie: 24. 06. 1813, Pitelová

Úmrtie: 19. 11. 1846, Kľačany

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.