Rodokmeň obce Pitelová

Helena Prochotská, rod. Gašparíková

Narodenie
01. 05. 1825, Kľačany
Úmrtie
zomrela
Poznámka
dátum úmrtia: pred 23. 11. 1874

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Vincent Prochotský

Dátum sobáša: 27. 11. 1854

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 29

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

František Prochotský

Narodenie: 12. 11. 1856, Kľačany 25

Úmrtie: zomrel

Anna Prochotská (1)

Narodenie: 29. 06. 1859, Kľačany 25

Úmrtie: 28. 03. 1861, Kľačany 25 (Zvracanie)

Michal Prochotský

Narodenie: 28. 09. 1862, Kľačany 25

Úmrtie: zomrel

Ján Prochotský (2)

Narodenie: 27. 10. 1865, Kľačany 25

Úmrtie: 10. 01. 1868, Kľačany 25 (Kašeľ)

Karolína Prochotská

Narodenie: 19. 04. 1869, Kľačany 25

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.