Rodokmeň obce Pitelová

Terézia Kollárová, rod. Henželová (56)

Narodenie
28. 06. 1843, Ihráč
Úmrtie
11. 08. 1899, Pitelová (Vodnatieľka)

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Kollár alias Piatrik/Páločný

Dátum sobáša: 16. 11. 1868

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 25

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Kollárová alias Piatriková/Páločná (1 mes.)

Narodenie: 20. 06. 1870, Pitelová 12

Úmrtie: 27. 07. 1870, Pitelová 12 (Podvýživa)

Štefan Kollár alias Piatrik/Páločný (5 mes.)

Narodenie: 12. 09. 1871, Pitelová 13

Úmrtie: 08. 03. 1872, Pitelová 13 (Osýpky)

Pavol Kollár alias Piatrik/Páločný (67)

Narodenie: 23. 05. 1873, Pitelová 13

Úmrtie: 02. 09. 1940

Katarína Kollárová alias Piatriková/Páločná (1)

Narodenie: 10. 04. 1876, Pitelová 13

Úmrtie: 22. 05. 1877, Pitelová 13 (Kašeľ)

Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný

Narodenie: 18. 06. 1881, Pitelová 13

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.