Rodokmeň obce Pitelová

Terézia Kollárová, rod. Henželová (56)

Narodenie
28. 06. 1843, Ihráč
Úmrtie
11. 08. 1899, Pitelová (Vodnatieľka)

Manželstvá (1)

Ján Kollár alias Piatrik/Páločný

Dátum sobáša: 16. 11. 1868

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 25

Deti (5)

Anna Kollárová alias Piatriková/Páločná (1 mes.)

Narodenie: 20. 06. 1870, Pitelová 12

Úmrtie: 27. 07. 1870, Pitelová 12 (Podvýživa)

Štefan Kollár alias Piatrik/Páločný (5 mes.)

Narodenie: 12. 09. 1871, Pitelová 13

Úmrtie: 08. 03. 1872, Pitelová 13 (Osýpky)

Pavol Kollár alias Piatrik/Páločný (67)

Narodenie: 23. 05. 1873, Pitelová 13

Úmrtie: 02. 09. 1940

Katarína Kollárová alias Piatriková/Páločná (1)

Narodenie: 10. 04. 1876, Pitelová 13

Úmrtie: 22. 05. 1877, Pitelová 13 (Kašeľ)

Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný

Narodenie: 18. 06. 1881, Pitelová 13

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.