Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný

Narodenie
18. 06. 1881, Pitelová 13
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1)

Mária Kollárová, rod. Sklenková alias Mališová

Dátum sobáša: 24. 04. 1901

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 18

Deti (6)

Peter Kollár alias Piatrik/Páločný (69)

Narodenie: 19. 05. 1904, Pitelová

Úmrtie: 1974

Vincent Kollár alias Piatrik/Páločný (40)

Narodenie: 15. 03. 1908, Pitelová

Úmrtie: 1949

Anna Námešná, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (74)

Narodenie: 18. 12. 1909, Pitelová

Úmrtie: 11. 08. 1984

Mária Čabáková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (64)

Narodenie: 03. 07. 1913, Pitelová

Úmrtie: 11. 01. 1978

Helena Kollárová alias Piatriková/Páločná

Narodenie: 22. 11. 1916, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Margita Kollárová alias Piatriková/Páločná

Narodenie: 20. 12. 1919

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Ján Kollár alias Piatrik/Páločný (40)

Narodenie: 05. 05. 1846, Pitelová

Úmrtie: 26. 04. 1887, Pitelová 13 (Krvácanie do mozgu)

Terézia Kollárová, rod. Henželová (56)

Narodenie: 28. 06. 1843, Ihráč

Úmrtie: 11. 08. 1899, Pitelová (Vodnatieľka)

Starí rodičia

Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný (70)

Narodenie: 06. 01. 1820, Pitelová

Úmrtie: 16. 10. 1890, Pitelová 13 (Starecká slabosť)

Katarína Kollárová, rod. Baranová alias Štefanková (49)

Narodenie: 26. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 11. 08. 1870, Pitelová 13 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.