Rodokmeň obce Pitelová

Ignác Albert (52)

Narodenie
18. 07. 1842, Pitelová
Úmrtie
02. 02. 1895, Pitelová 59 (Nájdený ráno v tuneli ležiac na bruchu mŕtvy)
Pohreb
04. 02. 1895, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Rozália Albertová, rod. Dovičiarová

Dátum sobáša: 22. 11. 1869

Vek ženícha: 27

Vek nevesty: 26

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Páchniková, rod. Albertová (57)

Narodenie: 06. 11. 1870, Pitelová 17

Úmrtie: 08. 01. 1928

Mária Páchniková, rod. Albertová (73)

Narodenie: 07. 10. 1873, Pitelová 17

Úmrtie: 11. 06. 1947

Ignác Albert (22)

Narodenie: 02. 12. 1875, Pitelová

Úmrtie: 09. 05. 1898, Pitelová 10 (Tuberkulóza)

Antónia Minková, rod. Albertová (78)

Narodenie: 06. 06. 1878, Pitelová 17

Úmrtie: 1957

Karol Albert (63)

Narodenie: 28. 09. 1880, Pitelová 59

Úmrtie: 1944

Rozália Albertová

Narodenie: 24. 05. 1883, Pitelová 59

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Albert (46)

Narodenie: 30. 01. 1809, Jalná

Úmrtie: 25. 01. 1856, Pitelová 48 (Zápal pľúc)

Anna Albertová, rod. Mališová (51)

Narodenie: 16. 03. 1814, Svätý Kríž

Úmrtie: 27. 02. 1866, Pitelová 37 (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ignác Albert alias Kozák (73)

Narodenie: 25. 07. 1768, Svätý Kríž

Úmrtie: 05. 04. 1842, Pitelová

Veronika Albertová, rod. Ferencová (64)

Narodenie: 14. 12. 1779, Vieska

Úmrtie: 04. 01. 1844, Jalná

Pavol Mališ (68)

Narodenie: 24. 01. 1783, Svätý Kríž

Úmrtie: 23. 12. 1851, Svätý Kríž

Katarína Mališová, rod. Hlaváčiková

Narodenie: 23. 02. 1787, Horné Opatovce

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.