Rodokmeň obce Pitelová

Gizela Karolína Krausová (1)

Narodenie
04. 01. 1883, Peserany 24
Úmrtie
09. 04. 1884, Peserany 24 (Kiahne)
Pohreb
10. 04. 1884, Vyhne

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

František Kraus

Narodenie: 31. 03. 1836, Sklené Teplice

Úmrtie: zomrel

Antónia Krausová, rod. Černáková (80)

Narodenie: 04. 01. 1859, Vyhne 68

Úmrtie: 17. 12. 1939, Vyhne

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

František Kraus

Narodenie: 15. 11. 1804, Močiar

Úmrtie: zomrel

Rozália Particzová Krausová, rod. Schindlerová (62)

Narodenie: 03. 06. 1791, Peserany, vdova po mlynárovi v Sklených Tepliciach

Úmrtie: 28. 03. 1854, Peserany

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.