Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Šimunová alias Karkušová/Škriniarová

Narodenie
25. 11. 1826, Bartošova Lehôtka
Úmrtie
zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ignác Šimun alias Karkuš/Škriniar (63)

Narodenie: 02. 09. 1792, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 04. 02. 1856, Pitelová 12 (Tuberkulóza)

Helena Šimunová, rod. Gregušová alias Michalkoje (36)

Narodenie: 20. 04. 1798, Nevoľné

Úmrtie: 07. 12. 1834, Bartošova Lehôtka

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.