Rodokmeň obce Pitelová

Anna Kollárová, rod. Kollárová (66)

Narodenie
02. 10. 1864, Ihráč 19
Úmrtie
04. 03. 1931

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný

Dátum sobáša: 09. 02. 1885

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 20

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Kollár alias Piatrik/Páločný

Narodenie: 24. 03. 1886, Pitelová 13

Úmrtie: zomrel

Mária Barátová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná

Narodenie: 24. 08. 1889, Pitelová 13

Úmrtie: zomrela

Katarína Mališová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná

Narodenie: 14. 11. 1893, Pitelová 13

Úmrtie: zomrela

Anna Kollárová alias Piatriková/Páločná (4)

Narodenie: 25. 11. 1895, Pitelová 13

Úmrtie: 06. 04. 1900, Pitelová (Šarlach)

Dominik Kollár alias Piatrik/Páločný (43)

Narodenie: 03. 08. 1902

Úmrtie: 1946

Laurinec Kollár alias Piatrik/Páločný (77)

Narodenie: 08. 08. 1907, Pitelová

Úmrtie: 28. 01. 1985

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.