Rodokmeň obce Pitelová

Mária Albertová (11 mes.)

Narodenie
20. 06. 1900, Pitelová
Úmrtie
11. 06. 1901, Pitelová (Čierny kašeľ)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Albert

Narodenie: 05. 03. 1860, Pitelová 17

Úmrtie: zomrel

Mária Albertová, rod. Kubíková alias Minková (35)

Narodenie: 03. 07. 1867, Pitelová 32

Úmrtie: 30. 07. 1902, Pitelová (Srdcové kŕče)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Albert (37)

Narodenie: 07. 01. 1838, Pitelová

Úmrtie: 05. 08. 1875, Pitelová (Tuberkulóza)

Katarína Albertová, rod. Piatriková (60)

Narodenie: 07. 07. 1836, Pitelová

Úmrtie: 24. 06. 1897, Pitelová (Starobné zoslabnutie)

Augustín Kubík alias Minka (52)

Narodenie: 25. 08. 1834, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 05. 08. 1887, Pitelová 55 (Brušný týfus)

Anna Páchniková Kubíková, rod. Ďurková alias Nemcová (62)

Narodenie: 03. 02. 1821, Pitelová

Úmrtie: 21. 08. 1883, Pitelová 56 (Týfus)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.