Rodokmeň obce Pitelová

Rozália Albertová, rod. Dovičiarová

Narodenie
10. 12. 1842, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Ignác Albert

Dátum sobáša: 22. 11. 1869

Vek ženícha: 27

Vek nevesty: 26

Deti (6)

Anna Páchniková, rod. Albertová (57)

Narodenie: 06. 11. 1870, Pitelová 17

Úmrtie: 08. 01. 1928

Mária Páchniková, rod. Albertová (73)

Narodenie: 07. 10. 1873, Pitelová 17

Úmrtie: 11. 06. 1947

Ignác Albert (22)

Narodenie: 02. 12. 1875, Pitelová

Úmrtie: 09. 05. 1898, Pitelová 10 (Tuberkulóza)

Antónia Minková, rod. Albertová (78)

Narodenie: 06. 06. 1878, Pitelová 17

Úmrtie: 1957

Karol Albert (63)

Narodenie: 28. 09. 1880, Pitelová 59

Úmrtie: 1944

Rozália Albertová

Narodenie: 24. 05. 1883, Pitelová 59

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Matej Dovičiar (71)

Narodenie: 30. 01. 1820, Pitelová

Úmrtie: 19. 02. 1891, Pitelová 34 (Astma a hernia)

Anna Dovičiarová, rod. Čabáková (45)

Narodenie: 25. 01. 1819, Pitelová

Úmrtie: 29. 01. 1864, Pitelová 34 (Zadusenie)

Starí rodičia

Jozef Dovičiar alias Žiak (50)

Narodenie: 22. 02. 1787, Pitelová

Úmrtie: 04. 04. 1837, Pitelová

Mária Dovičiarová, rod. Sklenková (47)

Narodenie: 07. 03. 1783, Pitelová

Úmrtie: 02. 07. 1830, Pitelová

Ján Čabák (72)

Narodenie: 03. 05. 1787, Pitelová

Úmrtie: 31. 01. 1860, Pitelová 22 (Tuberkulóza)

Alžbeta Čabáková, rod. Hudecová (60)

Narodenie: 06. 12. 1790, Jastrabá

Úmrtie: 30. 04. 1851, Pitelová (Poranenie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.