Rodokmeň obce Pitelová

Mária Novodomcová (1)

Narodenie
22. 01. 1896, Pitelová 20
Úmrtie
23. 09. 1897, Pitelová (Dyzentéria)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Novodomec

Narodenie: 10. 10. 1868, Pitelová 21

Úmrtie: zomrel

Katarína Novodomcová, rod. Mališová alias Kuricová (80)

Narodenie: 16. 03. 1866, Pitelová 28

Úmrtie: 20. 03. 1946

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Novodomec (32)

Narodenie: 29. 03. 1842, Pitelová

Úmrtie: 04. 12. 1874, Pitelová 20 (Tuberkulóza)

Terézia Novodomcová, rod. Kohútová (44)

Narodenie: 16. 10. 1837, Pitelová

Úmrtie: 28. 03. 1882, Pitelová 20 (Astma)

Tomáš Mališ alias Kuric (53)

Narodenie: 13. 12. 1839, Pitelová

Úmrtie: 12. 10. 1893, Pitelová 28 (Tuberkulóza a astma)

Mária Mališová, rod. Repiská (54)

Narodenie: 28. 03. 1843, Trnavá Hora

Úmrtie: 24. 09. 1897, Pitelová (Dyzentéria)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.