Rodokmeň obce Pitelová

Mária Novodomcová (1)

Narodenie
22. 01. 1896, Pitelová 20
Úmrtie
23. 09. 1897, Pitelová (Dyzentéria)

Rodičia

Ján Novodomec

Narodenie: 10. 10. 1868, Pitelová 21

Úmrtie: zomrel

Katarína Novodomcová, rod. Mališová alias Kuricová (80)

Narodenie: 16. 03. 1866, Pitelová 28

Úmrtie: 20. 03. 1946

Starí rodičia

Juraj Novodomec (32)

Narodenie: 29. 03. 1842, Pitelová

Úmrtie: 04. 12. 1874, Pitelová 20 (Tuberkulóza)

Terézia Novodomcová, rod. Kohútová (44)

Narodenie: 16. 10. 1837, Pitelová

Úmrtie: 28. 03. 1882, Pitelová 20 (Astma)

Tomáš Mališ alias Kuric (53)

Narodenie: 13. 12. 1839, Pitelová

Úmrtie: 12. 10. 1893, Pitelová 28 (Tuberkulóza a astma)

Mária Mališová, rod. Repiská (54)

Narodenie: 28. 03. 1843, Trnavá Hora

Úmrtie: 24. 09. 1897, Pitelová (Dyzentéria)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.