Rodokmeň obce Pitelová

Tomáš Páločný alias Žiak (7)

Narodenie
05. 09. 1896, Pitelová 14
Úmrtie
24. 11. 1903, Pitelová (Týfus)

Rodičia

Jozef Páločný alias Žiak (48)

Narodenie: 13. 07. 1869, Pitelová 14

Úmrtie: 08. 01. 1918

Mária Páločná, rod. Hudecová (70)

Narodenie: 16. 10. 1875, Pitelová 18

Úmrtie: 16. 07. 1946

Starí rodičia

Tomáš Páločný alias Žiak

Narodenie: 10. 07. 1842, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Páločná, rod. Sklenková (41)

Narodenie: 15. 11. 1843, Pitelová

Úmrtie: 18. 01. 1885, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Jozef Hudec

Narodenie: 09. 11. 1848, Kremnica

Úmrtie: zomrel

Mária Hudecová, rod. Mojžišková (29)

Narodenie: 19. 09. 1855, Jastrabá 20

Úmrtie: 02. 12. 1884, Pitelová 18 (Následky nešťastnej nehody)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.