Rodokmeň obce Pitelová

Anna Jurašíková, rod. Packová

Narodenie
24. 12. 1849, Trnavá Hora
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Jurašík

Dátum sobáša: 25. 11. 1872

Vek ženícha: 29

Vek nevesty: 22

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Jurašík

Narodenie: 13. 02. 1873, Ladno 23

Úmrtie: zomrel

Ján Jurašík (40)

Narodenie: 08. 02. 1877, Ladno

Úmrtie: 28. 01. 1918 (Vo vojne)

František Jurašík (9 mes.)

Narodenie: 22. 05. 1883, Stará Kremnička

Úmrtie: 27. 02. 1884, Stará Kremnička (Podvýživa)

Anna Štefanková, rod. Jurašíková

Narodenie: 15. 03. 1885, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrela

Mária Hudecová, rod. Jurašíková

Narodenie: 29. 12. 1888, Šášovské Podhradie - Šafranica (Na šafranie)

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.