Rodokmeň obce Pitelová

Veronika Čabáková, rod. Mališová alias Kuricová (54)

Narodenie
27. 07. 1897, Pitelová
Úmrtie
12. 01. 1952
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Deti (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Emília Ovšonková, rod. Čabáková (87)

Narodenie: 26. 01. 1920

Úmrtie: 15. 03. 2007

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Mališ alias Kuric (40)

Narodenie: 30. 11. 1857, Pitelová 39

Úmrtie: 06. 04. 1898, Pitelová 39 (Tuberkulóza)

Anna Mališová, rod. Sklenková

Narodenie: 23. 07. 1859, Pitelová 10

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Mališ alias Kuric (47)

Narodenie: 25. 12. 1822, Pitelová

Úmrtie: 02. 05. 1870, Pitelová 39 (Búšenie srdca)

Anna Mališová Jančová, rod. Páchniková alias Mališová (58)

Narodenie: 24. 02. 1825, Pitelová

Úmrtie: 02. 09. 1883, Pitelová 39 (Dyzentéria)

Florián Sklenka (45)

Narodenie: 21. 08. 1828, Pitelová

Úmrtie: 23. 09. 1873, Pitelová 10 (Tuberkulóza, cholera)

Mária Sklenková Páchniková, rod. Malachová alias Štefanková (54)

Narodenie: 19. 03. 1838, Pitelová

Úmrtie: 27. 10. 1892, Pitelová 39 (Astma)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.