Rodokmeň obce Pitelová

Michal Štefanovič (2 mes.)

Narodenie
23. 09. 1897, Pitelová 33
Úmrtie
05. 12. 1897, Pitelová (Dyzentéria)

Rodičia

Ján Štefanovič

Narodenie: 23. 05. 1872, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Štefanovičová, rod. Marková (71)

Narodenie: 18. 12. 1873, Pitelová 33

Úmrtie: 23. 11. 1945

Starí rodičia

Agnesa Krajčíková Hábelová, rod. Štefanovičová (49)

Narodenie: 17. 06. 1842, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1892, Pitelová 45 (Tuberkulóza)

Tomáš Marko (68)

Narodenie: 05. 07. 1836, Pitelová

Úmrtie: 26. 01. 1905

Rozália Sklenková Marková, rod. Hudecová alias Štefanková (44)

Narodenie: 08. 09. 1837, Pitelová

Úmrtie: 25. 05. 1882, Pitelová 65 (Astma)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.