Rodokmeň obce Pitelová

Vincent Nemec alias Mikuš (72)

Narodenie
21. 09. 1901, Pitelová
Úmrtie
23. 07. 1974
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Paulína Nemcová, rod. Minková

Dátum sobáša: 30. 01. 1929

Vek ženícha: 27

Vek nevesty: 33

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Nemec alias Mikuš (71)

Narodenie: 02. 06. 1865, Pitelová 8

Úmrtie: 07. 11. 1936

Mária Nemcová, rod. Čabáková

Narodenie: 22. 10. 1870, Pitelová 38

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Nemec alias Mikuš (52)

Narodenie: 06. 03. 1835, Pitelová

Úmrtie: 16. 10. 1887, Pitelová 8 (Tuberkulóza)

Mária Baranová Nemcová, rod. Páločná alias Žiaková (58)

Narodenie: 22. 03. 1827, Pitelová

Úmrtie: 25. 06. 1885, Pitelová 8 (Tuberkulóza)

Martin Čabák (73)

Narodenie: 03. 10. 1823, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1896, Pitelová (Chradnutie)

Zuzana Čabáková, rod. Forgáčová alias Ciglanová (48)

Narodenie: 08. 07. 1834, Trnavá Hora

Úmrtie: 16. 01. 1883, Pitelová 38 (Astma, vodnatieľka)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.