Rodokmeň obce Pitelová

František Homola (48)

Narodenie
22. 06. 1869, Trnavá Hora 12
Úmrtie
1918
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Homola (3 mes.)

Narodenie: 16. 08. 1898, Pitelová

Úmrtie: 15. 12. 1898, Pitelová (Slabosť)

Juraj Homola (4 mes.)

Narodenie: 12. 03. 1900, Pitelová

Úmrtie: 27. 07. 1900, Pitelová (Žalúdočný katar)

Mária Homolová

Narodenie: 11. 12. 1901, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Alžbeta Homolová

Narodenie: 16. 03. 1908

Úmrtie: zomrela

Michal Homola (80)

Narodenie: 10. 07. 1910, Pitelová

Úmrtie: 10. 08. 1990

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Homola

Narodenie: 26. 11. 1829, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrel

Karolína Homolová, rod. Packová

Narodenie: 23. 06. 1836, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.