Rodokmeň obce Pitelová

Mária Homolová

Narodenie
11. 12. 1901, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

František Homola (48)

Narodenie: 22. 06. 1869, Trnavá Hora 12

Úmrtie: 1918

Katarína Homolová, rod. Lauková (65)

Narodenie: 06. 03. 1874, Lovčica 29

Úmrtie: 1940

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Homola

Narodenie: 26. 11. 1829, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrel

Karolína Homolová, rod. Packová

Narodenie: 23. 06. 1836, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrela

Matej Lauko

Narodenie: 28. 02. 1845, Lovčica

Úmrtie: zomrel

Magdaléna Lauková, rod. Šumáková

Narodenie: 15. 04. 1852, Trubín 42

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.