Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Sklenka (73)

Narodenie
19. 08. 1827, Pitelová
Úmrtie
03. 03. 1901, Pitelová (Starobné zoslabnutie)

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juliana Sklenková, rod. Minková alias Kováčová

Dátum sobáša: 19. 02. 1855

Vek ženícha: 27

Vek nevesty: 26

Anna Sklenková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná

Dátum sobáša: 09. 11. 1863

Vek ženícha: 36

Vek nevesty: 20

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Katarína Čabáková, rod. Sklenková (85)

Narodenie: 19. 07. 1861, Pitelová 10

Úmrtie: 17. 03. 1947

Jozef Sklenka (9 mes.)

Narodenie: 16. 11. 1866, Pitelová 10

Úmrtie: 26. 08. 1867, Pitelová 30 (Angína)

Mária Sklenková (2)

Narodenie: 02. 10. 1869, Pitelová 10

Úmrtie: 27. 04. 1872, Pitelová 10 (Kašeľ)

Ľudovít Sklenka (1)

Narodenie: 09. 07. 1875, Pitelová 10

Úmrtie: 12. 05. 1877, Pitelová 10 (Čierny kašeľ)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Sklenka (66)

Narodenie: 15. 03. 1779, Pitelová

Úmrtie: 01. 05. 1845, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Páločná (45)

Narodenie: 29. 01. 1785, Pitelová

Úmrtie: 13. 10. 1830, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Sklenka (60)

Narodenie: 1744, Pitelová

Úmrtie: 21. 09. 1804, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Mojžišková (64)

Narodenie: 1743, Jastrabá

Úmrtie: 22. 07. 1807, Pitelová

Tomáš Páločný (53)

Narodenie: 1736, Pitelová

Úmrtie: 12. 04. 1789, Pitelová

Mária Páločná, rod. Žiaková (64)

Narodenie: 1743, Pitelová

Úmrtie: 11. 10. 1807, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.