Rodokmeň obce Pitelová

Ignác Námešný

Narodenie
14. 06. 1836, Lovčica
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1)

Karolína Námešná, rod. Radolfiová

Dátum sobáša: 29. 01. 1855

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 19

Deti (6)

Anna Námešná (85)

Narodenie: 15. 09. 1856, Lovčica 9

Úmrtie: 14. 01. 1942

Martin Námešný (41)

Narodenie: 01. 11. 1860, Lovčica 9

Úmrtie: 14. 04. 1902, Pitelová (Vražda (dobitý na smrť))

Mária Námešná

Narodenie: 10. 05. 1865, Lovčica 9

Úmrtie: zomrela

Karolína Námešná

Narodenie: 14. 03. 1870, Lovčica 9

Úmrtie: zomrela

Anton Námešný (5 mes.)

Narodenie: 01. 09. 1873, Lovčica 9

Úmrtie: 12. 02. 1874, Lovčica 9 (Katar)

Katarína Námešná

Narodenie: 03. 07. 1875, Lovčica 9

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.