Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Albertová (5 mes.)

Narodenie
1904, Pitelová
Úmrtie
30. 06. 1904, Pitelová (Čierny kašeľ)
Poznámka
dátum narodenia: marec 1904

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Albert (72)

Narodenie: 25. 01. 1875, Pitelová 43

Úmrtie: 08. 05. 1947

Antónia Albertová, rod. Hudecová alias Štefanková

Narodenie: 14. 02. 1880

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Albert

Narodenie: 01. 03. 1847, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Albertová, rod. Dovičiarová

Narodenie: 28. 07. 1849, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Jozef Hudec alias Štefanka (41)

Narodenie: 05. 01. 1851, Pitelová

Úmrtie: 24. 09. 1892, Pitelová 23 (Tuberkulóza)

Anna Hudecová, rod. Hudecová

Narodenie: 15. 05. 1850, Svätý Kríž

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.