Rodokmeň obce Pitelová

Vincent Páchnik alias Kaňa (1)

Narodenie
1903, Pitelová
Úmrtie
22. 12. 1904, Pitelová (Čierny kašeľ)
Poznámka
dátum narodenia: jún 1903

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Páchnik alias Kaňa

Narodenie: 30. 11. 1868, Pitelová 20

Úmrtie: zomrel

Paulína Kollárová Páchniková, rod. Marková

Narodenie: 31. 05. 1869, Pitelová 23

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Páchnik alias Kaňa (38)

Narodenie: 03. 04. 1839, Pitelová

Úmrtie: 22. 09. 1877, Pitelová 35 (Týfus)

Rozália Páchniková Sklenková Kubíková, rod. Marichelová

Narodenie: 07. 01. 1843, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrela

Vincent Marko

Narodenie: 01. 01. 1842, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Hudecová Marková, rod. Mališová (54)

Narodenie: 07. 01. 1831, Stará Kremnička

Úmrtie: 25. 05. 1885, Pitelová 35 (Zápal pľúc)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.