Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Mališová, rod. Páchniková alias Mališová (90)

Narodenie
14. 07. 1905
Úmrtie
04. 05. 1996
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Páchnik alias Mališ (45)

Narodenie: 07. 01. 1872, Pitelová 12

Úmrtie: 12. 03. 1917 (Vo vojne)

Mária Páchniková, rod. Albertová (73)

Narodenie: 07. 10. 1873, Pitelová 17

Úmrtie: 11. 06. 1947

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Páchnik alias Mališ

Narodenie: 16. 01. 1840, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Páchniková, rod. Páchniková alias Kubíková (61)

Narodenie: 29. 09. 1842, Pitelová

Úmrtie: 26. 01. 1904, Pitelová (Vodnatieľka)

Ignác Albert (52)

Narodenie: 18. 07. 1842, Pitelová

Úmrtie: 02. 02. 1895, Pitelová 59 (Nájdený ráno v tuneli ležiac na bruchu mŕtvy)

Rozália Albertová, rod. Dovičiarová

Narodenie: 10. 12. 1842, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.