Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Čabáková, rod. Sklenková (85)

Narodenie
19. 07. 1861, Pitelová 10
Úmrtie
17. 03. 1947
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Čabák

Dátum sobáša: 08. 11. 1880

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 19

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Čabák (18)

Narodenie: 28. 12. 1881, Pitelová 10

Úmrtie: 16. 03. 1900, Pitelová (Záškrt)

Mária Baranová, rod. Čabáková

Narodenie: 01. 12. 1885, Pitelová 10

Úmrtie: zomrela

Anna Čabáková (5)

Narodenie: 28. 08. 1889, Pitelová 10

Úmrtie: 15. 11. 1894, Pitelová 10 (Záškrt)

Antónia Čabáková (5)

Narodenie: 22. 03. 1895, Pitelová 10

Úmrtie: 04. 04. 1900, Pitelová (Osýpky)

Jozef Čabák (80)

Narodenie: 18. 09. 1897, Pitelová 10

Úmrtie: 06. 03. 1978

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Sklenka (73)

Narodenie: 19. 08. 1827, Pitelová

Úmrtie: 03. 03. 1901, Pitelová (Starobné zoslabnutie)

Juliana Sklenková, rod. Minková alias Kováčová (34)

Narodenie: 03. 01. 1829, Pitelová

Úmrtie: 26. 08. 1863, Pitelová 10 (Zomrela v neustálych kolikovitých bolestiach brucha.)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Sklenka (66)

Narodenie: 15. 03. 1779, Pitelová

Úmrtie: 01. 05. 1845, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Páločná (45)

Narodenie: 29. 01. 1785, Pitelová

Úmrtie: 13. 10. 1830, Pitelová

Štefan Minka alias Kováč (54)

Narodenie: 24. 08. 1799, Pitelová

Úmrtie: 17. 10. 1853, Pitelová 20 (Tuberkulóza)

Katarína Minková, rod. Ihracká (48)

Narodenie: 1801, Jalná

Úmrtie: 28. 08. 1849, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.