Rodokmeň obce Pitelová

Ján Čabák (75)

Narodenie
14. 05. 1856, Pitelová 23
Úmrtie
28. 07. 1931
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Katarína Čabáková, rod. Sklenková

Dátum sobáša: 08. 11. 1880

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 19

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Čabák (18)

Narodenie: 28. 12. 1881, Pitelová 10

Úmrtie: 16. 03. 1900, Pitelová (Záškrt)

Mária Baranová, rod. Čabáková

Narodenie: 01. 12. 1885, Pitelová 10

Úmrtie: zomrela

Anna Čabáková (5)

Narodenie: 28. 08. 1889, Pitelová 10

Úmrtie: 15. 11. 1894, Pitelová 10 (Záškrt)

Antónia Čabáková (5)

Narodenie: 22. 03. 1895, Pitelová 10

Úmrtie: 04. 04. 1900, Pitelová (Osýpky)

Jozef Čabák (80)

Narodenie: 18. 09. 1897, Pitelová 10

Úmrtie: 06. 03. 1978

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Čabák (73)

Narodenie: 03. 10. 1823, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1896, Pitelová (Chradnutie)

Mária Čabáková, rod. Sklenková (42)

Narodenie: 11. 04. 1826, Pitelová

Úmrtie: 19. 03. 1869, Pitelová 38 (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Čabák (66)

Narodenie: 04. 07. 1784, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Čabáková, rod. Ďurianová (46)

Narodenie: 20. 01. 1785, Jastrabá

Úmrtie: 27. 01. 1831, Pitelová

Ján Sklenka (47)

Narodenie: 11. 04. 1801, Pitelová

Úmrtie: 19. 09. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Sklenková, rod. Kňažková alias Šušková (72)

Narodenie: 05. 07. 1803, Jastrabá

Úmrtie: 19. 01. 1876, Pitelová 30 (Starobné zoslabnutie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.