Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Kubovský (42)

Narodenie
01. 08. 1879, Jalná 18
Úmrtie
01. 04. 1922

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Peter Kubovský

Narodenie: 1903, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Kubovská

Narodenie: 14. 09. 1907

Úmrtie: zomrela

Štefan Kubovský (77)

Narodenie: 21. 08. 1914

Úmrtie: 1992

Emília Kubovská

Narodenie: 01. 02. 1920

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.