Rodokmeň obce Pitelová

Mária Baranová, rod. Čabáková

Narodenie
01. 12. 1885, Pitelová 10
Úmrtie
zomrela
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Baran

Narodenie: 11. 03. 1908, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Helena Kollárová, rod. Baranová (94)

Narodenie: 08. 12. 1910

Úmrtie: 2005

Anna Považancová, rod. Baranová (56)

Narodenie: 01. 10. 1912

Úmrtie: 10. 02. 1969

Alžbeta Ďurianová, rod. Baranová (59)

Narodenie: 15. 04. 1915

Úmrtie: 15. 08. 1974

Cyril Baran (62)

Narodenie: 13. 01. 1920, Pitelová

Úmrtie: 25. 02. 1982, Martin

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Čabák (75)

Narodenie: 14. 05. 1856, Pitelová 23

Úmrtie: 28. 07. 1931

Katarína Čabáková, rod. Sklenková (85)

Narodenie: 19. 07. 1861, Pitelová 10

Úmrtie: 17. 03. 1947

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Čabák (73)

Narodenie: 03. 10. 1823, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1896, Pitelová (Chradnutie)

Mária Čabáková, rod. Sklenková (42)

Narodenie: 11. 04. 1826, Pitelová

Úmrtie: 19. 03. 1869, Pitelová 38 (Tuberkulóza)

Štefan Sklenka (73)

Narodenie: 19. 08. 1827, Pitelová

Úmrtie: 03. 03. 1901, Pitelová (Starobné zoslabnutie)

Juliana Sklenková, rod. Minková alias Kováčová (34)

Narodenie: 03. 01. 1829, Pitelová

Úmrtie: 26. 08. 1863, Pitelová 10 (Zomrela v neustálych kolikovitých bolestiach brucha.)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.