Rodokmeň obce Pitelová

Mária Čabáková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (64)

Narodenie
03. 07. 1913, Pitelová
Úmrtie
11. 01. 1978
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný

Narodenie: 18. 06. 1881, Pitelová 13

Úmrtie: zomrel

Mária Kollárová, rod. Sklenková alias Mališová

Narodenie: 19. 04. 1883, Pitelová 55

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Kollár alias Piatrik/Páločný (40)

Narodenie: 05. 05. 1846, Pitelová

Úmrtie: 26. 04. 1887, Pitelová 13 (Krvácanie do mozgu)

Terézia Kollárová, rod. Henželová (56)

Narodenie: 28. 06. 1843, Ihráč

Úmrtie: 11. 08. 1899, Pitelová (Vodnatieľka)

Štefan Sklenka alias Mališ

Narodenie: 26. 12. 1857, Pitelová 11

Úmrtie: zomrel

Paulína Sklenková, rod. Kubíková alias Minková (41)

Narodenie: 22. 12. 1862, Pitelová 56

Úmrtie: 02. 12. 1904, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.