Rodokmeň obce Pitelová

Margita Kollárová alias Piatriková/Páločná

Narodenie
20. 12. 1919
Úmrtie
zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný

Narodenie: 18. 06. 1881, Pitelová 13

Úmrtie: zomrel

Mária Kollárová, rod. Sklenková alias Mališová

Narodenie: 19. 04. 1883, Pitelová 55

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Kollár alias Piatrik/Páločný (40)

Narodenie: 05. 05. 1846, Pitelová

Úmrtie: 26. 04. 1887, Pitelová 13 (Krvácanie do mozgu)

Terézia Kollárová, rod. Henželová (56)

Narodenie: 28. 06. 1843, Ihráč

Úmrtie: 11. 08. 1899, Pitelová (Vodnatieľka)

Štefan Sklenka alias Mališ

Narodenie: 26. 12. 1857, Pitelová 11

Úmrtie: zomrel

Paulína Sklenková, rod. Kubíková alias Minková (41)

Narodenie: 22. 12. 1862, Pitelová 56

Úmrtie: 02. 12. 1904, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.