Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Čabák (76)

Narodenie
22. 02. 1914
Úmrtie
10. 03. 1990
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Čabák (24)

Narodenie: 28. 07. 1892, Pitelová 22

Úmrtie: 08. 10. 1916 (Vo vojne)

Františka Čabáková, rod. Štefanková (56)

Narodenie: 09. 03. 1889, Pitelová 27

Úmrtie: 09. 09. 1945

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Čabák

Narodenie: 11. 08. 1859, Pitelová 22

Úmrtie: zomrel

Mária Čabáková, rod. Mališová alias Kuricová

Narodenie: 02. 11. 1864, Pitelová 26

Úmrtie: zomrela

Jozef Štefanka

Narodenie: 06. 02. 1862, Pitelová 27

Úmrtie: zomrel

Veronika Štefanková, rod. Ihracká (26)

Narodenie: 27. 04. 1866, Jalná 1

Úmrtie: 23. 11. 1892, Jalná 1 (Vodnatieľka)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.