Rodokmeň obce Pitelová

Gizela Čabáková

Narodenie
08. 02. 1913
Úmrtie
zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Čabák (24)

Narodenie: 28. 07. 1892, Pitelová 22

Úmrtie: 08. 10. 1916 (Vo vojne)

Františka Čabáková, rod. Štefanková (56)

Narodenie: 09. 03. 1889, Pitelová 27

Úmrtie: 09. 09. 1945

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Čabák

Narodenie: 11. 08. 1859, Pitelová 22

Úmrtie: zomrel

Mária Čabáková, rod. Mališová alias Kuricová

Narodenie: 02. 11. 1864, Pitelová 26

Úmrtie: zomrela

Jozef Štefanka

Narodenie: 06. 02. 1862, Pitelová 27

Úmrtie: zomrel

Veronika Štefanková, rod. Ihracká (26)

Narodenie: 27. 04. 1866, Jalná 1

Úmrtie: 23. 11. 1892, Jalná 1 (Vodnatieľka)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.