Rodokmeň obce Pitelová

Helena Minková, rod. Piatriková alias Mališová (85)

Narodenie
04. 01. 1912
Úmrtie
23. 11. 1997
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1)

Rodičia

Jozef Piatrik alias Mališ (84)

Narodenie: 19. 09. 1888, Svätý Kríž 55

Úmrtie: 29. 05. 1973

Mária Piatriková, rod. Čabáková (37)

Narodenie: 06. 10. 1888, Pitelová 22

Úmrtie: 01. 05. 1926

Starí rodičia

Juraj Piatrik alias Mališ (69)

Narodenie: 02. 10. 1860, Pitelová 9

Úmrtie: 15. 04. 1930

Magdaléna Helena Piatriková, rod. Hliebajová (72)

Narodenie: 13. 06. 1862, Horné Opatovce 88

Úmrtie: 11. 10. 1934

Štefan Čabák

Narodenie: 11. 08. 1859, Pitelová 22

Úmrtie: zomrel

Mária Čabáková, rod. Mališová alias Kuricová

Narodenie: 02. 11. 1864, Pitelová 26

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.