Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Sklenka (89)

Narodenie
17. 01. 1906, Pitelová
Úmrtie
06. 07. 1995, Ihráč
Pochovaný
Ihráč

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Sklenka (69)

Narodenie: 30. 07. 1873, Pitelová 56

Úmrtie: 14. 02. 1943

Mária Sklenková, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková (76)

Narodenie: 27. 10. 1883, Pitelová 7

Úmrtie: 25. 02. 1960

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Sklenka (55)

Narodenie: 15. 03. 1832, Pitelová

Úmrtie: 09. 12. 1887, Pitelová 56 (Tuberkulóza)

Katarína Sklenková, rod. Páchniková alias Kaňová (53)

Narodenie: 15. 02. 1830, Pitelová

Úmrtie: 30. 12. 1883, Pitelová 56 (Žltačka)

Alexander Kollár alias Piatrik/Pobežka (54)

Narodenie: 30. 08. 1843, Pitelová

Úmrtie: 16. 02. 1898, Pitelová (Vodnatieľka)

Rozália Kollárová, rod. Piatriková

Narodenie: 04. 06. 1859, Pitelová 15

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.