Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Baran

Narodenie
11. 03. 1908, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Baran (68)

Narodenie: 16. 08. 1879, Ladomer 40

Úmrtie: 17. 07. 1948

Mária Baranová, rod. Čabáková

Narodenie: 01. 12. 1885, Pitelová 10

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Čabák (75)

Narodenie: 14. 05. 1856, Pitelová 23

Úmrtie: 28. 07. 1931

Katarína Čabáková, rod. Sklenková (85)

Narodenie: 19. 07. 1861, Pitelová 10

Úmrtie: 17. 03. 1947

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.